Teléfonos: 915 218 773 • Móvil: 627 425 174

  • 6€

Enigma – The Screen Behind the Mirror

«The Gate» (Cretu/Cretu) — 2:03
«Push the Limits» (Cretu-Gad/Cretu) — 6:27
«Gravity of Love» (Cretu/Cretu) — 4:01
«Smell of Desire» (Cretu/Cretu-Fairstein) — 4:55
«Modern Crusaders» (Cretu/Cretu) — 3:51
«Traces (Light and Weight)» (Cretu-Gad) — 4:13
«The Screen Behind the Mirror» (Cretu/Cretu) — 3:59
«Endless Quest» (Cretu) — 3:07
«Camera Obscura» (Cretu/Cretu) — 1:39
«Between Mind & Heart» (Cretu/Cretu) — 4:09
«Silence Must Be Heard» (Cretu-Gad/Cretu) — 5:20

Comments are closed.